• May 24, 2016
  • 10:00
  • Sala za edukaciju, ISRCG

Predavači:

Doc. dr Mijat Jocović
Tema:

  • Kodeks i pravni okvir procjenjivanja

Srđan Pavlović, Poreska uprava- Odsijek za centralni registar privrednih  subjekata (CRPS)
Tema:

  • Praktični aspekt procjene

         Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)


Kotizacija: 
100 eura po seminaru
– za članove ISRCG, pretplatnike na časopis, kandidate za profesionalna zvanja i prijavljene za specijalizaciju

120 eura po seminaru – za ostale zainteresovane


Poslovni računi:                                                 
510-34282-14 (CKB)
550-7391-26 (Podgorička banka)
565-160-92 (Lovćen banka)