• December 23, 2017
  • 10:00
  • Sala za edukaciju, ISRCG Adresa: Ul. dr Vukašina Markovića br 114, 81000 Podgorica

Predavač: 

Dr Aleksandar Petković, Američka asocijacija ovlašćenih finansijskih forenzičara (CFRA)     

Tema: Forenzika stečaja 

Sadržina tematskih jedinica: 

  • Stečaj i stečajni postupak u Crnoj Gori u kontekstu evropskog zakonodavnog ambijenta;
  • Savremeni oblici, tehnike i načini izvršenja kriminalnih radnji u stečajnim postupcima;
  • Tehnika „planiranog sloma“;
  • Tehnika „smrtnog krvarenja“ („smrtna krvarenja“ usljed korporativnih agresora, paralelni entiteti i insajderske špekulacije);
  • Zakonodavni aspekt stečajnih malverzacija;
  • Stečajni zakon i instrumenti zaštite;
  • Krivično-pravni aspekt stečajnih malverzacija;
  • Simptomi stečajnih manipulacija i načelo stalnosti poslovanja.

Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)


Kotizacija:

100 eura – za članove ISRCG, pretplatnike na časopis i kandidate za profesionalna zvanja 

120 eura – za ostale zainteresovane


Poslovni računi:

510-34282-14 (CKB)

550-7391-26 (Podgorička banka)

565-160-92 (Lovćen banka)