• September 9, 2016
  • 10:00
  • Sala za edukaciju, ISRCG, adresa: ul. dr Vukašina Markovića 114

Predavač:

Prof. dr Dragan Mikerević 

Tema:

  • Studija slučaja procjene- teorijski i praktični aspekt procjene vrijednosti kapitala preduzeća

Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)


Kotizacija:   

100 eura– za članove ISRCG, pretplatnike na časopis, kandidate za profesionalna zvanja i prijavljene za specijalizaciju

120 eura po seminaru – za ostale zainteresovane


Poslovni računi:                                                
510-34282-14 (CKB)

550-7391-26 (Podgorička banka)

565-160-92 (Lovćen banka)