• April 20, 2016
  • 10:00
  • “Mall of Montenegro” (tržni centar Gintaš), drugi sprat, sala “Milenijum” Podgorica

Registracija učesnika počinje u 09:00


 10:00- 11:00
Anka Raičević, Poreska inspektorka I- Supervizorka u PJ Podgorica
Tema: Poreski upravni postupak

11:00- 12:00
Prof. dr Sreten Grebović, Poreski inspektor I- Načelnik Odsjeka za velike poreske obveznike
Tema: Registracija poreskih obveznika za PDV i oporezivanje lica koja obavljaju ugostiteljsku djelatnost sa stanovišta Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica i Zakona o porezu na dodatu vrijednost 

12:00- 13:00
Siniša Kovačević, Glavni poreski inspektor
Tema: Zakon o PDV- u sa praktičnom primjenom (za usluge inostranih lica, za građevinarstvo, refakcija inostranog PDV- a)

13:00- 13:15
Pauza

13:15- 14:15
mr Tatjana Bošković, Ministarstvo finansija Crne Gore
Milan Ivanović, dipl pravnik, Poreska uprava Crne Gore
Tema: Podnošenje prijave za porez na dohodak fizičkih lica za 2015. godinu, praktičan osvrt

14:15- 15:15
Đorđije Žurić, Pomoćnik direktora PU- Sektor za sprovođenje poreskih propisa i inspekcijski nadzor
Tema: Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (porez po odbitku vezan za ove ugovore)

15:15– 16:15
Olga Uskoković- Načelnica direkcije za obračun i kontrolu zarada, Snežana Mugoša- Načelnica direkcije za praćenje budžeta lokalnih samouprava regulatornih agencija i javnih preduzeća, Ministarstvo finansija Crne Gore
Tema: Primjena Zakona o zaradama u javnom sektoru

16:15- 17:00
Tijana Prelević, v.d. Generalni direktor direktorata za rad, Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Tema: ♣ Noviteti vezani za pripremu novog Zakona o radu  ♣ Pitanja i odgovori

 


Pitanja možete poslati na e-mail: [email protected] najkasnije do 19.04.2016. god. do 15h.


Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)


Kotizacija:
50 eura – za članove ISRCG, pretplatnike na časopis i kandidate za profesionalna zvanja
80 eura – za ostale zainteresovane


Poslovni računi:                                                
510-34282-14 (CKB)
550-7391-26 (Podgorička banka)
565-160-92 (Lovćen banka)