• December 22, 2015
  • 10:30
  • Sala za edukaciju - ISRCG

I Sesija 10.30h – 12.00h.

10.30h – 10.35h

Otvaranje – predstavnik Ministarstva finansija
Predavači – Katarina Bulatović i Želimir Đurišić, Deloitte

10.35h – 11.00h

Uvod u IDF Projekat/ trenutna situacija sa profesionalnim kvalifikacijama/ reputacija ispita

11.00h – 11.15h

Otvorena diskusija sa učesnicima (pitanja i odgovori)

11.15h – 11.20h

Pauza

11.20h – 12.00h

Uspjeh sprovedenih ispita

12h – 13h

Pauza

II Sesija 13.00h – 15.00h.

predavač Džon Huper – AARC

13.00h do 13.45h

Međunarodno viđenje promjena u nastavnom planu i programu za računovođe i revizore

13.45h – 14.00h

Otvorena diskusija sa učesnicima (pitanja i odgovori)

14.00h – 14.15h

Pauza

14.15h – 15.00h

Međunarodno viđenje integracija profesionalnih organizacija i univerziteta za računovodstvene kvalifikacije.


Pitanja možete dostaviti u pismenoj formi do 14h, 21.12.2015 god. na e- mail: [email protected]
Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije).


OVAJ SEMINAR JE SAMO ZA ČLANOVE ISRCG I PRETPLATNIKE NA ČASOPIS „RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA“
BROJ MJESTA JE OGRANIČEN!