• September 12, 2017
  • 09:00
  • Hotel „Ramada“, sala „Lesendro“, Bul.Save Kovačevića, br.74 Početak u 10:00 h (registracija učesnika počinje u 9:00 h)

 

Predavači:

10:00h 

mr Mirko Jovović,  Načelnik Direkcije za drugostepeni poreski i carinski postupak,  Ministarstvo finansija CG

  • Primjena izmijenjenog Zakona o poreskoj administraciji i novog Zakona o upravnom postupku

11:00h 

Sreten Grebović, Pomoćnik direktora sektora za praćenje poreskih propisa i inspekcijski nadzor, PU CG
Gordana Pejović, Načelnica odsjeka za velike poreske obveznike, PU CG 

  • Izmjene i dopune Zakona o PDV sa posebnim osvrtom na tumačenje člana 17 (PDV na usluge ino-lica) i njegovu primjenu u praksi

12:30h  

Pauza

13:00h 

Mara Bogavac, Pomoćnik direktora Uprave za javne nabavke CG 

  • Izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama

Pitanja i odgovori poslije svakog predavanja

Pitanja možete dostaviti  na e- mail: [email protected], do 08.09.2017. godine (do 12:00 h).

Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)


Kotizacija:

50 eura – za članove ISRCG, pretplatnike na časopis i  kandidate za profesionalna zvanja

70 eura – za ostale zainteresovane

Napomena(popust): Na svake 3 plaćene kotizacije iz iste firme, četvrta kotizacija  je gratis.


Poslovni računi:

510-34282-14 (CKB)
550-7391-26 (Podgorička banka)
565-160-92( Lovćen banka)