• December 17, 2018
 • 10:00
 • Podgorica Mall of Montenegro („Gintaš“), - sala „Millennium“ Početak u 11h (Registracija učesnika počinje u 10:00h)

Predavači:

11:00 -13:00h

Sava Laketić – Menadžer, PricewaterhouseCoopers
Dimitrije Talić – Stariji saradnik, PricewaterhouseCoopers

 • Uvod
 • Klasifikacija i vrednovanje finansijskih sredstava
 • Instrumenti kapitala
 • Dužnički instrumenti – odobreni krediti (klasifikacija i vrednovanje)

Umanjenje vrijednosti odobrenih kredita

13:00 – 13:15h

Pauza za kafu

13:15

 • Dužnički instrumenti – potraživanja (klasifikacija i vrednovanje)
 • Umanjenje vrijednosti potraživanja
 • Gotovina
 • Finansijske obaveze
 • SprovoĎenje standarda i potrebna objavljivanja
 • Pitanja i odgovori poslije predavanja. ObezbjeĎen je seminarski materijal.

Pitanja i odgovori poslije predavanja. Obezbijeđen je seminarski materijal.

Ukoliko želite, pitanja možete poslati na e- mail: [email protected], do 16.12.2018. godine (do 12:00h)
Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)
.
Članovima ISRCG – pretplatnicima na časopis, ovaj seminar je besplatan
Ostalima – kotizacija = 50 eura
Napomena(popust):
Na svake 2 plaćene kotizacije, za ovaj seminar, iz iste firme, treća kotizacija je gratis.

Poslovni računi:
510-34282-14 (CKB)
550-7391-26 (Podgorička banka)
565-160-92 ( Lovćen banka)