• April 20, 2018
  • 09:00
  • Hotel „Ramada“, sala „Milenium“, Bul.Save Kovačevića, br.74

– AGENDA –

(IZMJENJENA)

Predavači: 

🕙 10:00- 11:30h    

dr Rada Stojanović, ovlašćeni revizor

  • MSFI 15- Prihodi od ugovora sa kupcima
  • MSFI 16- Lizing 

🕚 11:30- 12:00h    

Doc. dr Vesna Simović- Zvicer, Univerzitet CG

  • Primjena Zakona o radu

🕧 12:00- 12:15h    

Pauza za kafu

🕧 12:15- 13:15h

Milena Golubović, sertifikovani računovođa

Milan Ivanović, Samostalni savjetnik I – Poreska uprava Crne Gore

  • Godišnja prijava za obračun i plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica (Obrazac GPPFL) za 2017. godinu

🕐 13:15- 14:00h

Farisa Kurpejović, Samostalni savjetnik I, Sektor za praćenje sprovođenja propisa i monitoring u javnim nabavkama – Uprava za javne nabavke CG

  • Primjena Zakona o javnim nabavkama

🕑 14:00h

Dragan Dašić, Ministarstvo unutrašnjih poslova- Načelnik direkcije za strance, migracije i readmisiju

  • Maja Živković, Samostalni savjetnik- Direkcija za strance, migracije i readmisiju
  • Primjena Zakona o strancima

Pitanja i odgovori poslije svakog predavanja 

Pitanja možete dostaviti  na e-mail: [email protected],  do 18.04.2018. godine (do 12:00 h).

Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)


Kotizacija:

50 eura – za članove ISRCG, pretplatnike na časopis i  kandidate za profesionalna zvanja

70 eura – za ostale zainteresovane


Poslovni računi:
                                
510-34282-14 (CKB)

550-7391-26 (Podgorička banka)

565-160-92( Lovćen banka)


Napomena(popust):

Na svake 3 plaćene kotizacije,za ovaj seminar, iz iste firme, četvrta kotizacija  je gratis.