• February 23, 2017
  • 08:30
  • Sala za edukaciju ISRCG

INSTITUT SERTIFIKOVANIH RAČUNOVOĐA CRNE GORE

organizuje

STRUČNI SEMINAR (RADIONICA) „EDUKACIJA REVIZORA – PRAKTIČNA PRIMJENA”


23.02.2017. godine – sala za edukaciju ISRCG (početak 09h – registracija učesnika počinje u 8:30h)

Prijave za učešće se primaju zaključno sa 22.02.2017.


Predavači:

mr Damir Krajačić, Ovlašćeni revizor, Hrvatska revizorska komora
Zdenko Balen, Ovlašćeni revizor, Hrvatska revizorska komora


Poziv-na-seminar-ISRCG-23.02


Pitanja možete dostaviti na e-mail: [email protected], do 22.02.2017. godine (do 12:00h)


Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije).


Kotizacija:
100 eura – za članove ISRCG, pretplatnike na časopis i kandidate za profesionalna zvanja
120 eura – za ostale zainteresovane


Poslovni računi:
510-34282-14 (CKB)
550-7391-26 (Podgorička banka)
565-160-92( Lovćen banka)