• May 18, 2021
  • 10:00
  • ONLINE - preko ZOOM Aplikacije

Utorak, 18.05.2021. godine, početak u 10h

Prijavljivanje će se vršiti putem e-maila: [email protected] najkasnije do 17.05.2021.godine do 16:00h

AGENDA

10:00

Prof. dr Dejan Popović, Redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, u penziji
Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

11:30

Tatjana Vujisić, Načelnik odsjeka za carinske postupke, Uprava prihoda i carina Crne Gore
Izmjene u oblasti akcizne politike

12:30

Rajko Pejović, Šef carinskog terminala Podgorica, Marija Raičević, Pomoćnik šefa carinskog terminala Podgorica, Uprava prihoda i carina Crne Gore
Carinsko zakonodavstvo
Carinski postupak

Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)

Kotizacija:

50 eura – za članove ISRCG, pretplatnike na časopis i kandidate za profesionalna zvanja
70 eura – za ostale zainteresovane

Poslovni računi:

510-34282-14 (CKB)
565-160-92 (Lovćen banka)