• November 20, 2015
  • 10:00
  • Sala za edukaciju, ISRCG

Predavači:

mr Snežana Mugoša, načelnik odjeljenja za lokalnu samoupravu i javna preduzeća, Ministarstvo finansija

Predlog budžeta Crne Gore za 2016. godinu sa osvrtom na planiranje budžeta lokalnih samouprava

Vaso Vasović, načelnik odjeljenja za unutrašnju reviziju, Skupština Crne Gore

Implementacija sistema unutrašnjih kontrola u javnom sektoru

mr Dragana Brajović, inspektor I, Uprava lokalnih javnih prihoda – Glavni grad Podgorica

Sopstveni izvori finansiranja lokalne samouprave u Crnoj Gori


Pitanja možete dostaviti u pismenoj formi do 14h, 19.11.2015 god. na e- mail: [email protected]

Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije).


Kotizacija:

30 eura – za članove ISRCG, pretplatnike na časopis i kandidate za profesionalna zvanja

50 eura – za ostale zainteresovane

Poslovni računi:

510-34282-14 (CKB)

550-7391-26 (Podgorička banka)

565-160-92 (Lovćen banka)