• October 6, 2016
  • 09:00
  • Sala za edukaciju, ISRCG, adresa: ul. dr Vukašina Markovića 114 

Predavač:

     Prof. dr Mirko Andrić 

Tema:

  • Izrada izvještaja procjene

Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)

Kotizacija:   

100 eura– za članove ISRCG, pretplatnike na časopis, kandidate za profesionalna zvanja i prijavljene za specijalizaciju

120 eura– za ostale zainteresovane 

Poslovni računi:                                                
510-34282-14 (CKB)

550-7391-26 (Podgorička banka)

565-160-92 (Lovćen banka)