• May 5, 2018
  • 10:00
  • Sala za edukaciju ISRCG ul. dr Vukašina Markovića 114, Podgorica

„Analiza finansijskih iskaza kao instrument otkrivanja finansijske patologije i izrada izvještaja finansijske forenzike”

Predavač – dr Aleksandar Petković, sertifikovani finansijski forenzičar i profesor forenzičkog računovodstva sa dugogodišnjim praktičnim iskustvom u sprječavanju i otkrivanju svih oblika finansijske patologije

Cilj seminara:

Usvajanje znanja i vještina upotrebe matematičkih modela, horizontalne i vertikalne analize bilansa, Beneish M- score i Altman Z- score kao i Benfordovog zakona kao mehanizma otkrivanja “lažnih cifara”

Kome je namijenjen seminar?

Finansijskim forenzičarima, forenzičkim računovođama,vještacima ekonomske struke, internim i eksternim revizorima, strateškom i operativnom menadžmentu, pripadnicima službe koje se bore protiv: privrednog kriminala, organizovanog kriminala, poreskih utaja, pranja novca i finansiranja terorizma

Teme koje će biti obrađene

  • Horizontalna i vertikalna analiza u svijetlu finansijskih malverzacija
  • Racio brojevi i indikacije prevara
  • Beneish M- score i Altman Z- score testovi kao instrument predviđanja bankrota kompanija usljed manipulativnog finansijskog izvještavanja
  • Benfordov zakon i otkrivanje „izmišljenih brojki“
  • Izvještaj finansijske forenzike

Broj mjesta je ograničen. Zainteresovani se mogu prijaviti najkasnije do petka 04. maja 2018. godine do 15h, na e- mail: [email protected] Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije) za članove ISRCG


Kotizacija:

100 EUR – za članove ISRCG, pretplatnike na časopis i kandidate za profesionalna zvanja

120 EUR – za ostale zainteresovane


Poslovni računi:

510-34282-14 (CKB)

550-7391-26 (Podgorička banka)

565-160-92( Lovćen banka)