SPECIJALISTIČKA OBUKA – FORENZIČKI RAČUNOVOĐA II SEMINAR

Agenda

10:00 – 16:00h  Forenzika poreza i off-shore poslovanje

Predavač: Prof. dr Aleksandar Petković, sertifikovani finansijski forenzičar i profesor forenzičkog računovodstva sa dugogodišnjim praktičnim iskustvom u sprječavanju i otkrivanju svih oblika finansijske patologije 

  • Savremeni pojavni oblici poreskih prevara i fiskalnih malverzacija u zemljama evroazijskog područja 
  • Savremeni pojavni oblici poreskih prevara i fiskalnih malverzacija u Evropskoj uniji (karusel tehnika poreske utaje)
  • Savremeni pojavni oblici poreskih prevara i fiskalnih malverzacija zemalja Zapadnog balkana sa akcentom na Srbiju i Crnu Goru
  • Izbjegavanje plaćanja poreza po odbitku i doprinosa
  • Poreske prevare prethodnog (ulaznog) poreza na dodatu vrijednost
  • Poreske prevare obračunatog (izlaznog) poreza na dodatu vrijednost
  • Prevare vezane za zloupotrebu niže stope oporezivanja ili poreskog oslobođenja sa pravom na odbitak ulaznog poreza
  • Tehnike negativnog rabata, upotreba front ili fly-by-night kompanija, off- shore kompanija i fantomskih firmi u fiskalnim malverzacijama

Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)

Kotizacija:
100 EUR– za članove ISRCG, kandidate za
profesionalna zvanja i pretplatnike na časopis
„Računovodstvo i revizija“
120 EUR – za ostale zainteresovane

Poslovni računi:
510-34282-14 (CKB)
565-160-92 ( Lovćen banka)