INSTITUT SERTIFIKOVANIH RAČUNOVOĐA CRNE GORE nosilac Uredbe Vlade Crne Gore (SI.list 44/07 i 33/10) o povjeravanju poslova računovodstva i revizije organizuje:

Stručnu obuku za pomoćne poslove u računovodstvu za:

1. Nezaposlena lica, bez radnog iskustva na računovodstvenim poslovima
2. Zaposlena lica, radi stručnog usavršavanja

kroz dvije faze školovanja:

I faza – Osnovna teorijsko- praktična knjiženja

Sastavljanje PDV prijave; Obračun zarada i ostalih ličnih primanja – popunjavanje IOPPD obrasca; Prijava poreza na dobit pravnih lica; Blagajničko poslovanje; Knjigovodstvena dokumentacija; Računovodstveni softver; Prijava poreza na dohodak fizičkih lica; Osnovna teorijska obuka; Trgovačko poslovanje. Fond od 80 časova. Rad u malim grupama.

Cijena obuke iznosi 350€ po polazniku.

Nakon završene obuke dobija se Potvrda o stručnoj osposobljenosti za obavljanje pomoćnih računovodstvenih poslova.

II faza – Sastavljanje i analiza finansijskih iskaza

Sastavljanje iskaza o finansijskoj poziciji/Bilans stanja; Sastavljanje iskaza o ukupnom rezultatu /Bilans uspjeha; Iskaza o tokovima gotovine; Iskaza o promjenama na kapitalu; Napomene; Analiza poslovanja (preko pokazatelja koji se koriste u EU) sa aspekta donosioca poslovnih odluka u uslovima krize; Sticanje praktičnih znanja i vještina za zaposlene u sektoru finansija; Analiza poslovanja kupaca, ocjena rizika plasmana proizvoda, roba ili usluga. Fond od 30 časova. Rad u malim grupama.

Cijena obuke iznosi 170€ po polazniku.

Nakon završene obuke dobija se Potvrda o stručnoj osposobljenosti.

Napomena: Prijava za II fazu podrazumijeva obavezno završenu I fazu obuke ili polaganje testa o prethodnom znanju (iz oblasti koje se pohađaju u I fazi). Nastava je, u zavisnosti od broja prijavljenih kandidata, planirana da se organizuje u: Podgorici, Tivtu, Beranama, Baru, Nikšiću i Budvi.

 

Prijavi se (rok za prijavu 15.02.2019.):

 

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

.wp-image-2756:hover {box-shadow: 0 10px 16px 0 rgba(0,0,0,0.2),0 6px 20px 0 rgba(0,0,0,0.19) !important;}