25 i 26. mart (četvrtak i petak)

Stručni seminar / webinar preko ZOOM aplikacije

I dan – Četvrtak 25.03.

10:00

mr Elena Remiković, Ovlašćeni računovođa, Višaunutrašnjarevizorka, Glavni grad Podgorica

11:30

Igor Pavićević,Ovlašćeni revizor, Menadžer za edukaciju ISRCG

II dan – Petak 26.03.

10:00

Nina Blečić, Načelnica Direkcije za harmonizaciju, upravljanje i kontrolu, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

11:30

Prof. dr Branislav Radulović, Državna revizorska institucija

Napomena: Spisak tema i predavača nije konačan

Seminar se vrednuje sa 8 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)

Kotizacija:

80 EUR – za članove ISRCG, kandidate za
profesionalna zvanja i pretplatnike na časopis
„Računovodstvo i revizija“ i za članove UPCG
100 EUR – za ostale zainteresovane

Poslovni računi:

510-34282-14 (CKB)
565-160-92 (Lovćen banka)

Prijavljivanje će se vršiti putem e-maila:
[email protected]
najkasnije do 24.03.2021.godine, do 16:00h

Registracija:

Informacije:
(+382) 20/ 227-402
mob. 069/160-972 (od 08-16h radnim danima)
e-mail: [email protected]
facebook: www.facebook.com/ISRCG