Seminar će biti održan 19.02.2016 godine, sa početkom u 09:00 “ Mall of Montenegro” (tržni centar Gintaš), drugi sprat, sala “Milenijum” Podgorica
(registracija učesnika počinje u 08:00)

Predavači:

09:00- 9:40   Sonja Smolović, sertifikovani računovođa
Tema: Pripremne radnje za sastavljanje finansijskih izvještaja

9:40- 11:10   mr Rada Stojanović, ovlašćeni revizor
Tema: Iskazivanje stanja i utvrđivanje rezultata na dan 31.12.2015. godine 

11:10-11:50  Svetlana Vukićević, načelnica odsjeka za obradu poreskih prijava i poresko računovodstvo, Poreska uprava
Tema: Podnošenje elektronske prijave za porez na dobit pravnih lica (upustvo o podnošenju elektronske poreske prijave za porez na dobit uz demonstraciju praktične primjene)

11:50-12:20 Pauza (dodjela sertifikata kandidatima koji su stekli profesionalno zvanje u decembru2015 godine)

12:20- 13:50   Prof. dr Branko Ž. Ljutić, ovlašćeni revizor
Tema: Uticaj reforme revizije na Komitete za reviziju u Evropi

13:50- 14:50     Zorica Vujović, ovlašćeni revizor
Tema: MRS 37 Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina

14:50- 15:50    Gordana Pejović, Poreski inspektor I, Poreska uprava
Tema: PDV u građevinarstvu i sastavljanje PD prijave za 2015. godinu


Pitanja možete poslati na e-mail: [email protected] najkasnije do 18.02.2016. u 15h.

Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)


 

Kotizacija:

60 eura – za članove ISRCG, pretplatnike na časopis i kandidate za profesionalna zvanja

80 eura – za ostale zainteresovane


 

Poslovni računi:

510-34282-14 (CKB)

550-7391-26 (Podgorička banka)

565-160-92 (Lovćen banka)