Seminar će biti održan 20.09.2016 godine, sa početkom u 10:00, hotel Ramada, sala “Lesendro”, Podgorica
(registracija učesnika počinje u 09:00)

Predavači:

dr Dejan Popović, redovni profesor Pravnog fakulteta, Univerzitet u Beogradu
Tema: Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

1. Pojam dvostrukog oporezivanja
2. Uzroci dvostrukog oporezivanja
3. Odlučujuće činjenice- rezidentstvo i izvor
4. Metode za eliminaciju dvostrukog oporezivanja
—-metoda izuzimanja
—-metoda kredita
5. Bilateralni ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
—- Karakter kolizionih normi
—- Odnos između ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i unutrašnjeg prava Crne Gore
—- Prednosti i nedostaci ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
—- Osnovni koncepti iz ugovora: rezident i stalna poslovna jedinica
—- Razgraničenje poreskih jurisdikcija u pogledu pojedinih kategorija dohotka, odnosno imovine

Prof. dr Sreten Grebović, Poreski inspektor I- Načelnik Odsjeka za velike poreske obveznike
Tema: Izmjene i dopune zakona o PDV- u sa praktičnom primjenom


Predviđen je interaktivan rad sa učesnicima seminara

Pitanja možete poslati na e-mail: [email protected] najkasnije do 19.09.2016. god. do 15h.


Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)


Kotizacija:
Besplatan- za članove koji su  izmirili članske obaveze zaključno sa 2015. godinom
50 eura – za ostale zainteresovane

Poslovni računi:

510-34282- 14 (CKB)
550-7391- 26 (Podgorička banka)
565-160- 92 (Lovćen banka)