STRUČNI SEMINAR - WEBINAR (preko platforme „ZOOM“)

10:00  Prof. dr Zoran Petrović, Ovlašćeni revizor, redovni profesor na Univerzitetu „Singidunum“

– MRS 2 Zalihe
– MRS 11 Ugovori o izgradnji
– MRS 18 Prihodi
– MRS 27 Pojedinačni finansijski izvještaji
– MRS 28 Ulaganja u pridružene entitete i zajednička ulaganja
– MSFI 10 Konsolidovani finansijski izvještaji

Satnica

10.00 – 11.30 I blok izlaganja
11.30 – 11.50 pauza
11.50 – 13.00 II blok izlaganja, sa odgovorima na pitanja

10:00  Prof. dr Zoran Petrović, Ovlašćeni revizor, redovni profesor na Univerzitetu „Singidunum“

– MRS 36 Obezvređenje sredstava
– MSFI 13 Mjerenje fer vrijednosti
– MRS 10 Događaji nakon izvještajnog perioda
– MRS 20 Državno dodjeljivanje i objelodanjivanje državne pomoći

Satnica

10.00 – 11.30 I blok izlaganja
11.30 – 11.50 pauza
11.50 – 13.00 II blok izlaganja, sa odgovorima na pitanja

Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)

Kotizacija:
80 EUR– za članove ISRCG, kandidate za
profesionalna zvanja i pretplatnike na časopis
„Računovodstvo i revizija“
100 EUR – za ostale zainteresovane

Poslovni računi:
510-34282-14 (CKB)
565-160-92 ( Lovćen banka)