Podgorica, petak, 19.05.2017. godine

ISRCG, sala za edukaciju, I sprat, Ul. Vukašina Markovića 114, Podgorica

Početak u 10:00 h (registracija učesnika počinje u 09:00 h)

– PRELIMINARNA AGENDA – 

Predavači:  

mr Snežana Mugoša, Načelnica direkcije za lokalnu samoupravu i javna preduzeća, inistarstvo finansija Crne Gore 

  • Procedure u planiranju budžeta jedinica lokalne samouprave

dr Rada Stojanović, ovlašćeni revizor 

  • Primjena MRS 41 – Poljoprivreda

mr Milena Milović, Samostalni savjetnik I, Direktorat za budžet, Ministarstvo finansija CG 

  • Planiranje budžeta Crne Gore za 2018. godinu

Pitanja i odgovori poslije svakog predavanja

Pitanja možete dostaviti  na e-mail: [email protected], do 18.05.2017. godine (do 12:00 h).

Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije).


Kotizacija:                                                                                   Poslovni računi:

35 eura – za članove ISRCG, pretplatnike na                         510-34282-14 (CKB)

časopis i  kandidate za profesionalna zvanja                           550-7391-26 (Podgorička banka)

50 eura – za ostale zainteresovane                                           565-160-92( Lovćen banka)


Napomena(popust):

Na svake 3 plaćene kotizacije iz iste firme, četvrta kotizacija  je gratis

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>