MSFI 15 – Prihodi po osnovu ugovora sa kupcima
MSFI 16 – Lizing

Predavači:

10:00 -12:00h

Vladimir Kralj (Senior manager, Deloitte)
Nevena Nikolić (Project manager, Deloitte)

MSFI 15 – Prihodi po osnovu ugovora sa kupcima

 • Osnovne promjene koje uvodi MSFI 15 – Prihodi po osnovu ugovora sa kupcima
 • Djelokrug standarda, početak primjene i osnovni principi
 • Analiza 5 koraka kao dio procesa priznavanja prihoda

12:00 – 12:15h

Pauza za kafu

12:15 – 14:00h

Specifični angažmani definisani Standardom
Zahtjevi objelodanjivanja
Izazovi primjene u praksi
Pitanja i odgovori

14:15 – 16:15h

Zdravko Gardović (Izvršni direktor, BDO)
Uroš Preočanin (Tax Manager, BDO)

MSFI 16 – Lizing

 • Novine u standardu
 • Djelokrug
 • Identifikacija lizinga
 • Trajanje lizinga
 • Prezentacija i objelodanjivanje
 • Računovodstveno obuhvatanje kod davaoca lizinga
 • Transakcije prodaje i povratnog lizinga
 • Prelazak na novi standard
 • Poreski aspekti novog standarda

Pitanja i odgovori poslije svakog predavanja. Obezbijeđen je seminarski materijal.

Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije).

Petak, 07.12.2018. godine, Podgorica
Hotel „Ramada“, sala „Lesendro“
Početak u 10h (Registracija učesnika počinje u 09:00h
Pitanja možete dostaviti na e- mail: [email protected], do 06.12.2018. godine (do 12:00h)

Kotizacija:

60 eura – za članove ISRCG, pretplatnike na časopis i  kandidate za profesionalna zvanja

80 eura – za ostale zainteresovane

 Napomena(popust): Na svake 2 plaćene kotizacije, za ovaj seminar,  iz iste firme, treća kotizacija  je gratis.

Poslovni računi:                                                 
510-34282-14 (CKB)

550-7391-26 (Podgorička banka)

565-160-92 ( Lovćen banka)