Preliminarna agenda

Četvrtak, 07.02.2019. godine, Podgorica
Mall of Montenegro („Gintaš“), – sala „Millennium“
Početak u 10h (Registracija učesnika počinje u 09:00h)

10:00
Milena Golubović, sertifikovani računovođa ISRCG

  • Sastavljanje iskaza o finansijskoj poziciji i iskaza o ukupnom rezultatu za 2018. godinu u skladu sa MRS/MSFI

11:30
Dobrana Perović, sertifikovani računovođa ISRCG

  • Sastavljanje iskaza o novčanim tokovima u skladu sa MRS-7

12:15
Pauza za kafu

12:30
Prof. dr Milan Lakićević

  • Procijena vrijednosti metodom diskontovanih novčanih tokova

13:30
Vladislav Karadžić, državni revizor
Mihailo Vukosavljević, ovlašćeni računovođa ISRCG

  • Procijena vrijednosti metodom diskontovanih novčanih tokova

13:45
mr Snežana Mugoša, Generalna direktorica direktorata za lokalnu samoupravu i privredna društva u većinskom vlasništvu države

  • Primjena novog Zakona o finansiranju lokalne samouprave

14:30
Milan Ivanović, Samostalni savjetnik I- Poreska uprava Crne Gore

  • Oporezivanje dohotka fizičkih lica za 2018. godinu

15:15
Milena Golubović, sertifikovani računovođa ISRCG
Milan Ivanović, Samostalni savjetnik I- Poreska uprava Crne Gore

  • Popunjavanje prijave poreza na dobit pravnih lica i konsolidovane prijave poreza na dobit pravnih lica (Obrazac PD, PD-KPP) za 2018. godinu

Obezbijeđen seminarski materijal. Svi učesnici dobijaju na poklon unaprijeđenu aplikaciju za izradu izvještaja menadžmenta.
Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)

KOTIZACIJA

50 eura – za članove ISRCG, pretplatnike na časopis i kandidate za profesionalna zvanja

70 eura – za ostale zainteresovane

NAPOMENA(popust): Na svake 3 plaćene kotizacije, za ovaj seminar, iz iste firme, četvrta kotizacija je gratis.

Poslovni računi:
510-34282-14 (CKB)
550-7391-26 (Podgorička banka)
565-160-92 ( Lovćen banka)

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>