STRUČNI SEMINAR (HIBRIDNI)

Početak u 10:00 h

Prijavljivanje će se vršiti putem e-maila:[email protected] 
najkasnije do 04.11.2021.godine do 16:00h

10:00

Prof. dr Branislav Radulović, profesor kompanijskog prava, Predsjedik Udruženja pravnika Crne Gore i član Senata DRI

11:30

mr Snežana Mugoša, Direktor Direktorata za lokalnu samoupravu i preduzeća u većinskom državnom vlasništvu, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

12:30

Milan Radulović, Sektor za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, Uprava policije

14:00

Vaso Vasović, Načelnik odjeljenja za unutrašnju reviziju, Skupština Crne Gore

Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)

REGISTRACIJA:

Kotizacija:
50 eura – za članove ISRCG, pretplatnike na časopis i kandidate za profesionalna zvanja
70 eura – za ostale zainteresovane

Poslovni računi:
510-34282-14 (CKB)
565-160-92 (Lovćen banka)

Informacije: (+382) 20/ 227-402 mob. 069/285-554 (od 08-16h radnim danima) www.isrcg.org e-mail: [email protected]