Poštovani članovi,
 
Obavještavamo vas da će ISRCG u srijedu, 06. maja 2020.godine, sa početkom od 11h, održati Stručni seminar (Webinar preko platforme „ZOOM“). Dvije teme, koje će biti obrađene, odnose se na novonastale okolnosti prouzrokovane pandemijom virusa COVID 19, i mjerama za prevazilaženje istih. Osim toga, biće obrađena i tema koja se odnosi na podnošenje Godišnje prijave poreza na dohodak fizičkih lica, čiji rok za predaju je pomjeren za 15.05.2020.godine.

Predavači na seminaru, biće iz Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva ekonomije i Poreske uprave. 

11:00 Irena Joksimović – Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Radni odnosi za vrijeme pandemije COVID-19

12:30 Svetlana Dobrović – Poreska uprava Crne Gore

Godišnja prijava poreza na dohodak fizičkih lica

13:00 Goran Nikolić – Ministarstvo ekonomije

Implementacija ekonomskih mjera Vlade Crne Gore za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa COVID-19

Obezbijeđen seminarski materijal.

Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)

510-34282-14 (CKB)
550-7391-26 (Podgorička banka)
565-160-92 (Lovćen banka)