Podgorica, petak, 21.04.2017. godine

TC “Gintaš“, Mall of Montenegro, sala „Milenium“, II sprat,

Bul. Save Kovačevića, br.74

Početak u 10:00 h (registracija učesnika počinje u 09:00 h)

– AGENDA –

Predavači: 

10:00-10:30
Mr Mirko Jovović,  Načelnik Direkcije za drugostepeni poreski i carinski postupak, 
Ministarstvo finansija Crne Gore                                                

  • Poreski postupak kod primjene poreskih i računovodstvenih propisa

 

10:30-11:15
Mr Tatjana Bošković, Samostalni savjetnik I, Generalni direktorat za poreski i carinski 
sistem, Ministarstvo finansija Crne Gore
Milan Ivanović, Samostalni savjetnik I – Poreska uprava Crne Gore

  • Sastavljanje godišnje prijave poreza na dohodak fizičkih lica

11:15-11:45
Farisa Kurpejović, Samostalni savjetnik I, Sektor za praćenje sprovođenja propisa i 
monitoring u javnim nabavkama, Uprava za javne nabavke CG

  • U susret novom Zakonu o javnim nabavkama        

11:45-12:00    Pauza 

12:00-12:45    Lidija Pantović, dipl. pravnik

  • Upravni postupak

 12:45-13:30    Doc. dr Vesna Simović Zvicer, Pravni fakultet Podgorica, UCG

  • Dileme u primjeni Zakona o radu

 13:30- 14:30  Gordana Pejović, Načelnica odsjeka za velike poreske obveznike, Poreska uprava Crne Gore                                                        

  • Primjena Zakona o porezu na dodatu vrijednost u specifičnim oblastima (Energetika, Rudarstvo, Voda i Transferne cijene)

Pitanja i odgovori poslije svakog predavanja

Pitanja možete dostaviti  na e-mail: [email protected], do 20.04.2017. godine (do 12:00 h).

Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)


Kotizacija:

50 eura – za članove ISRCG, pretplatnike na časopis i  kandidate za profesionalna zvanja

70 eura – za ostale zainteresovan

Napomena(popust):

Na svake 3 plaćene kotizacije iz iste firme, četvrta kotizacija  je gratis.


Poslovni računi:
510-34282-14 (CKB)
550-7391-26 (Podgorička banka)
565-160-92( Lovćen banka)