Predavači: 

10:00 -11:30h

Milena Golubović, sertifikovani računovođa
Sastavljanje finansijskih iskaza u skladu sa MRS/ MSFI

11:30 – 12:30h

Prvoslava Klepo, sertifikovani računovođa
Knjiženje rezultata popisa i poreski tretman manjka i viška

12:30 – 12:45h Pauza za kafu 

12:45 – 13:45h mr Ljerka Momčilović, ovlašćeni revizor

Ugovaranje revizije finansijskih izvještaja

  • Zakonska regulativa
  • Pisma i izvještaji u fazi prihvatanja klijenta
  • Pisma i izvještaji u fazi izvještavanja 

 13:45 – 15:00h

Igor Pavićević, sertifikovani računovođa
Mihailo Vukosavljević, ovlašćeni računovođa
Vladislav Karadžić, državni revizor
Izvještaj menadžmenta i prezentacija aplikacije ISRCG za izradu ovog izvještaja

15:00 – 15:30h

Savo Milašinović, Pomoćnik direktora, Agencija za spriječavanje korupcije
Značaj računovodstvene funkcije u prevenciji korupcije u javnom sektoru 

15:30h

Milan Ivanović,  Samostalni savjetnik I – Poreska uprava Crne Gore
Popunjavanje prijave poreza na dobit pravnih lica i konsolidovane prijave poreza na dobit pravnih lica (Obrazac PD,PD-KPP) za 2017. godinu 

Pitanja i odgovori poslije svakog predavanja. Obezbjeđen je seminarski materijal, kao i aplikacija za izradu izvještaja   menadžmenta. ( na CD- u )


Srijeda, 07.02.2018. godine, Podgorica

Hotel Ramada, – sala „Milenijum“

Početak u 10h
(Registracija učesnika počinje u 09:00h)


Četvrtak, 08.02.2018. godine, Budva

Akademija znanja, II sprat, sala C-8

Početak u 10h
(Registracija učesnika počinje u 09:00h)


Petak, 09.02.2018. godine, Berane

Hotel “Berane”

Početak u 11h
(Registracija učesnika počinje u 10:30h)


Pitanja možete dostaviti  na e- mail: [email protected], do 06.02.2018. godine (do 12:00h)

Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)


Kotizacija:

60 eura – za članove ISRCG, pretplatnike na časopis, kandidate za profesionalna zvanja i prijavljene za specijalizaciju

80 eura – za ostale zainteresovane


 Napomena(popust): Na svake 3 plaćene kotizacije, za ovaj seminar,  iz iste firme, četvrta kotizacija  je gratis.


Poslovni računi:  

510-34282-14 (CKB)

550-7391-26 (Podgorička banka)

565-160-92 (Lovćen banka)