STRUČNI SEMINAR - WEBINAR (preko platforme „ZOOM“)

preliminarna agenda


10:00 Prof. dr Zoran Petrović, Ovlašćeni revizor, Redovni profesor Univerziteta Singudunum iz Beograda, Predavač na obukama za primjenu MSFI i pogonskog
obračuna

– Ispravka grešaka iz ranijih godina
– Sprovođenje obračuna, predzaključnih radnji i knjiženja na dan 31.12.2022. godine
a) Vremensko razgraničavanje prihoda i rashoda
b) Vrednovanje pozicija finansijskih izvještaja:
– nematerijalne imovine
– nekretnina, postrojenja i opreme (obračun amortizacije, revalorizacija i obračun obezvrjeđenja)
– investicionih nekretnina
– bioloških sredstava
– dugoročnih finansijskih plasmana
– zaliha
– potraživanja
– rezervisanja
– obaveza
– prihoda
– odloženih poreskih sredstava i obaveza
– sastavljanje i dostavljanje finansijskih izvještaja nadležnom organu
– zaključak poslovnih knjiga

12:00 Mihailo Vukosavljević, Ovlašćeni revizor, Vladislav Karadžić, dipl oec.
– Priprema Izvještaja menadžmenta za 2022. godinu
– Nova forma aplikacije za Izvještaj menadžmenta

11:00 Prof. dr Branislav Radulović, Senator Državne revizorske institucije

Praćenje i kontrola implementacije revizorskih preporuka u javnom sektoru

12:00 Prof. dr Zoran Petrović, Ovlašćeni revizor, Redovni profesor Univerziteta Singudunum iz Beograda, Predavač na obukama za primjenu MSFI i pogonskog obračuna

Nastavak predavanja

Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)

Kotizacija:
80 EUR– za članove ISRCG, kandidate za
profesionalna zvanja i pretplatnike na časopis
„Računovodstvo i revizija“
100 EUR – za ostale zainteresovane

Poslovni računi:
510-34282-14 (CKB)
565-160-92 ( Lovćen banka)