8 i 9. april (četvrtak i petak)

Stručni seminar/webinar PORESKO I RADNO ZAKONODAVSTVO

I dan – Četvrtak 08.04.

11:00

Rajka Božović, Poreski inspektor I, Uprava prihoda Crne Gore, PJ Nikšić

12:45

PAUZA

13:00

Igor Pavićević, Menadžer za edukaciju ISRCG, Ovlašćeni revizor
Anđela Čelebić Vukadinović, Konsultant za biznis razvojne strategije, CAC Unity d.o.o.

15:00

Irena Joksimović, Ministarstvo ekonomskog razvoja

II dan – Petak 09.04.

11:00

Svetlana Dobrović, Samostalni savjetnik i u Sektoru za pružanje usluga, Uprava prihoda Crne Gore

12:30

Gordana Pejović, Ovlašćeni računovođa, Sudski vještak

Napomena: Spisak tema i predavača nije konačan

Seminar se vrednuje sa 12 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)

Kotizacija:

85 EUR – za članove ISRCG, kandidate za
profesionalna zvanja i pretplatnike na časopis
„Računovodstvo i revizija“ i za članove UPCG
120 EUR – za ostale zainteresovane

Poslovni računi:

510-34282-14 (CKB)
565-160-92 (Lovćen banka)

Prijavljivanje će se vršiti putem e-maila:
[email protected]
najkasnije do 07.04.2021.godine, do 16:00h

Registracija:

Informacije:
(+382) 20/ 227-402
mob. 069/160-972 (od 08-16h radnim danima)
e-mail: [email protected]
facebook: www.facebook.com/ISRCG