Ponedjeljak,03.08.2020. godine
Početak u 10:00h

Prijavljivanje će se vršiti putem e-maila: [email protected] najkasnije do 02.08.2020.godine do 16:00h

AGENDA:

10:00 Goran Nikolić, Generalni direktor Direktorata za industriju i transformaciju,
Ministarstvo ekonomije
➡️ Treći paket mjera Vlade Crne Gore za podršku privredi, za ublažavanje posljedica
krize izazvane pandemijom koronavirusa COVID 19

11:30 Igor Pavićević, Ovlašćeni revizor, Generalni sekretar ISRCG
➡️ Podrška realizaciji programa ekonomskih reformi Vlade Crne Gore 2020-2021:
Suzbijanje pranja novca, korupcije i kriminala – Novi rizici koje donosi koronavirus za računovodstvenu i revizorsku profesiju, odgovornosti i aktivnosti: FATF, Evropske unije,Vlade i agencija Crne Gore

12:00 Prof. dr Branko Ljutić, Ovlašćeni revizor, Partner Santa Fe Associates International – Montenegro
➡️ Zakonsko regulisanje sfere rada na daljinu i rada od kuće računovodstvenih i revizorskih praksi u Crnoj Gori, sa praktičnim primjerima odluka za prelazak na rad na daljinu i rad od kuće

NAPOMENA: Za sve učesnike webinara, ISRCG je obezbijedio novu formu Statuta za društva sa ograničenom odgovornošću, usklađenu sa Zakonom o privrednim društvima, objavljenom u Službenom listu Crne Gore, br 65/20, od 03.07.2020. godine, kao i odluke vezane za institut rada na daljinu i od kuće.

Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)

Kotizacija:
30 eura – za članove ISRCG, pretplatnike na časopis i kandidate za profesionalna zvanja
50 eura – za ostale zainteresovane

Poslovni računi:
510-34282-14 (CKB)
550-7391-26 (Podgorička banka)
565-160-92 ( Lovćen banka)