Prijavljivanje će se vršiti putem e-maila: [email protected] najkasnije do 09.09.2020.godine do 16:00h

AGENDA:

10:00

Implementacija Zakona o privrednim društvima

Goran Nikolić, Generalni direktor Direktorata za industriju i transformaciju, Ministarstvo ekonomije

11:30

Implementacija Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga

Robert Rajković i Ivan Bajić, Poreska uprava Crne Gore

13:30

Međunarodna iskustva i izazovi u primjeni fiskalizacije

Tomislav Vintar, Circleblue, Ponuđač fiskalnih rješenja na Češkom, Slovačkom, Slovenačkom i Hrvatskom tržištu

Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)

Kotizacija:
50 eura – za članove ISRCG, pretplatnike na časopis i kandidate za profesionalna zvanja
70 eura – za ostale zainteresovane

Poslovni računi:
510-34282-14 (CKB)
550-7391-26 (Podgorička banka)
565-160-92 ( Lovćen banka)