Petak, 02.07.2021. godine

Stručni seminar/webinar preko ZOOM platforme

AGENDA

10:00

Zdravko Gardović, Partner BDO Srbija

11:00

Robert Rajković i Ivan Bajić, Uprava prihoda i carina Crne Gore

12:00

Dr Nina Radulović, Advokatska komora Crne Gore

12:45

Panel – Moderator mr Anastasija Boljević, Generalni sekretar ISRCG

14:00

Aleksandar Mihaljević, ekspert za javne nabavke

Napomena: Spisak tema i predavača nije konačan

Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)

Kotizacija:

50 EUR – za članove ISRCG, kandidate za
profesionalna zvanja i pretplatnike na časopis
„Računovodstvo i revizija“
70 EUR – za ostale zainteresovane

Poslovni računi:

510-34282-14 (CKB)
565-160-92 (Lovćen banka)

Prijavljivanje će se vršiti putem e-maila: [email protected] najkasnije do 01.07.2021.godine, do 16:00h

Registracija:

Informacije:
(+382) 20/ 227-402
mob. 069/285-554
(od 08-16h radnim danima)
e-mail: [email protected]
facebook: www.facebook.com/ISRCG