STRUČNI SEMINAR - WEBINAR (preko platforme „ZOOM“)

PRELIMINARNA AGENDA

10:00  mr Anastasija Boljević,
Ovlašćeni revizor, Generalni sekretar ISRCG

 • Izazovi i praktična primjena MSFI 16 – Lizing (Zakupi)

11:00  Prof. dr Zoran Petrović, Ovlašćeni revizor
Redovni profesor na Univerzitetu „Singidunum“

 • Pripremne radnje za sastavljanje redovnih godišnjih finansijskih izvještaja za 2022. godinu

 • Zakonska, podzakonska i profesionalna računovodstvena regulativa za 2022. godinu
 • Ispravka grešaka iz ranijih perioda
 • Promjena računovodstvenih politika u 2022. godini (dobrovoljna promjena i promjena po osnovu izmjene profesionalne računovodstvene regulative)
 • Pripreme i obavljanje redovnog godišnjeg popisa za 2022. godinu
 • Priznavanje i vrednovanje pojedinih pozicija u finansijskim izvještajima:
 • obračun amortizacije stalne imovine,
 • revalorizacija stalne imovine,
 • vrednovanje investicionih nekretnina,
 • obračun vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda,
 • obračun obezvrjeđenja sredstava,

– obračun obezvređenja stalne imovine,

– obračun obezvrjeđenja zaliha i

– obračun obezvrjeđenja potraživanja.

 

10:00 Proslava Klepo 
Sertifikovani računovođa, Menadžer za standarde ISRCG

 • Popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2022. godine

11:00  Prof. dr Zoran Petrović,
Ovlašćeni revizor, ISRCG
Redovni profesor na Univerzitetu „Singidunum“

 • Pripremne radnje za sastavljanje redovnih godišnjih finansijskih    izvještaja za 2022. godinu (nastavak)

   

 • Priznavanje i vrednovanje prihoda,
 • lizing
 • kapitalizovanje troškova pozajmljivanja,
 • uslovljena državna dodjeljivanja,
 • obračun odloženih poreskih sredstava i obaveza,
 • obračun rezervisanja za otpremnine,
 • obračun rezervisanja i
 • sastavljanje Napomena

Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)

Kotizacija:
80 EUR– za članove ISRCG, kandidate za
profesionalna zvanja i pretplatnike na časopis
„Računovodstvo i revizija“
100 EUR – za ostale zainteresovane

Poslovni računi:
510-34282-14 (CKB)
565-160-92 ( Lovćen banka)