STRUČNI SEMINAR WEBINAR (preko platforme „ZOOM“) MSFI 16

Prijavljivanje će se vršiti putem e-maila: [email protected]
najkasnije do 08.12.2021.godine do 16:00h

10:00

MSFI 16 – Lizing (zakup)

➢ Djelokrug MSFI 16;
➢ Izuzeci od priznavanja zakupa u skladu sa opštim pravilima u poslovnim knjigama
zakupca;
➢ Evidentiranje ugovora o zakupu u poslovnim knjigama zakupca;
➢ Naknadno odmjeravanje obaveze i imovine sa pravom korišćenja;
➢ Prva primjena MSFI 16;
➢ Ponovne procjene i modifikacije zakupa;
➢ Ulaganja zakupca u predmet zakupa;
➢ Sporedni troškovi kod ugovora o zakupu;
➢ Primjer obračuna imovine sa pravom korišćenja

Predavači:

Kompanija Pozitiviti DFK, regionalna revizorska i konsultantska firma, član DFK International

– Miloš Mitrić, Ovlašćeni revizor, Vodeći partner
– Aleksandar Milosavljević, Ovlašćeni revizor, Partner
– Sara Jokić, Revizor

UČEŠĆE NA SEMINARU JE BESPLATNO ZA ČLANOVE KOJI SU IZMIRILI GODIŠNJU ČLANARINU I PRETPLATNIKE NA ČASOPIS „RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA“

ZA OSTALE ZAINTERESOVANE, KOTIZACIJA IZNOSI 50 EUR