Utorak, 16.03.2021. godine

Stručni seminar / webinar preko ZOOM aplikacije

10:00

Robert Rajković i Ivan Bajić,
Uprava prihoda Crne Gore

12:00

Panel – Prva iskustva i izazovi u primjeni fiskalizacije u Crnoj Gori

Moderator: mr Anastasija Boljević, Generalni sekretar ISRCG

Učesnici:

13:00

mr Anastasija Boljević, Generalni sekretar ISRCG

14:00

Prof. dr Zoran Petrović, Ovlašćeni revizor, Redovni profesor Univerziteta Singudunum iz Beograda, Predavač na obukama za primjenu MSFI i pogonskog obračuna

Napomena: Spisak tema i predavača nije konačan

Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)

Kotizacija:

50 EUR – za članove ISRCG, kandidate za
profesionalna zvanja i pretplatnike na časopis
„Računovodstvo i revizija“ i za članove UPCG
70 EUR – za ostale zainteresovane

Poslovni računi:

510-34282-14 (CKB)
565-160-92 (Lovćen banka)

Prijavljivanje će se vršiti putem e-maila: [email protected] najkasnije do 15.03.2021.godine, do 16:00h

Registracija:

Informacije: (+382) 20/ 227-402 mob. 069/285-554 (od 08-16h radnim danima) e-mail: [email protected] facebook: www.facebook.com/ISRCG