Ponedjeljak 22.02.2021. godine
Utorak, 23.02.2021. godine

Stručni seminar / webinar preko ZOOM aplikacije

I dan – Ponedjeljak 22.02.

10:00

Prof. dr Zoran Petrović, Ovlašćeni revizor, Redovni profesor Univerziteta Singudunum iz Beograda, Predavač na obukama za primjenu MSFI i pogonskog obračuna

Način izvođenja:

Putem webinara, uz prikaz konkretnih primjera primjene ovih Standarda. Učesnici treninga će imati mogućnost postavljanja pitanja tokom treninga. Učesnici mogu pitanja postaviti mejlom i prije početka treninga.

Očekivani ishod:

U okviru treninga učesnici će naučiti svrhu i suštinu navedenih Standarda i kako ih praktično primijeniti.

Materijal:

Učesnici treninga dobijaju u elektronskoj formi:

✔️ materijal o primjeni MRS 12, MRS 19 i MRS 37 (preko 100 strana materijala);
✔️ excel fajlove za obračun rezervisanja za otpremnine i za obračun odloženih poreskih sredstava i obaveza.

Sadržaj treninga:

1. Međunarodni računovodstveni standard 12 Porezi iz dobitka

2. Međunarodni računovodstveni standard 19 Primanja zaposlenih

3. Međunarodni računovodstveni standard 37 Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva

II dan – Utorak 23.02.

10:00

Prof. dr Zoran Petrović, Ovlašćeni revizor, Redovni profesor Univerziteta Singudunum iz Beograda, Predavač na obukama za primjenu MSFI i pogonskog obračuna

13:30

Farisa Kurpejović i Aleksandar Mihaljević, eksperti za javne nabavke

Napomena: Spisak tema i predavača nije konačan

Seminar se vrednuje sa 8 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)

Kotizacija:

85 EUR – za članove ISRCG, kandidate za
profesionalna zvanja i pretplatnike na časopis
„Računovodstvo i revizija“ i za članove UPCG
120 EUR – za ostale zainteresovane

Poslovni računi:

510-34282-14 (CKB)
565-160-92 (Lovćen banka)

Prijavljivanje će se vršiti putem e-maila: webin[email protected] najkasnije do 27.01.2021.godine, do 16:00h

Registracija:

Informacije:
(+382) 20/ 227-402
mob. 069/160-972 (od 08-16h radnim danima)
e-mail: [email protected]
facebook: www.facebook.com/ISRCG