Četvrtak 28.01.2021. godine
Petak, 29.01.2021. godine

Stručni seminar / webinar preko ZOOM aplikacije

I dan – Četvrtak 28.01.2021. godine

10:00

Prof. dr Zoran Petrović, Ovlašćeni revizor, Redovni profesor Univerziteta Singudunum iz Beograda, Predavač na obukama za primjenu MSFI i pogonskog obračuna

Sastavljanje godišnjih finansijskih izvještaja za 2020. godinu

 1. Novine u MSFI
 2. Ispravka grešaka iz ranijih godina
 3. Sprovođenje obračuna, predzaključnih radnji i knjiženja na dan 31.12.2020. godine

     a) Popis imovine i obaveza

     b) Vremensko razgraničavanje prihoda i rashoda

     c) Vrednovanje pozicija finansijskih izvještaja:
  • nematerijalne imovine
  • nekretnina, postrojenja i opreme (obračun amortizacije, revalorizacija i obračun obezvrjeđenja)
  • investicionih nekretnina
  • bioloških sredstava
  • dugoročnih finansijskih plasmana
  • zaliha
  • potraživanja
  • rezervisanja
  • obaveza
  • prihoda
  • odloženih poreskih sredstava i obaveza
 4. Sastavljanje i dostavljanje finansijskih izvještaja nadležnom organu
 5. Zaključak poslovnih knjiga

11:45

Danijela Božović, Načelnica poreske inspekcije, Gordana Pejović, Pomoćnik direktora Poreske uprave, Uprava javnih prihoda Crne Gore

Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobit pravnih lica za 2020. godinu

II dan – Petak 29.01.2021. godine

10:00

Prof. dr Zoran Petrović, Ovlašćeni revizor, Redovni profesor Univerziteta Singudunum iz Beograda, Predavač na obukama za primjenu MSFI i pogonskog obračuna

Sastavljanje godišnjih finansijskih izvještaja za 2020. godinu (II dio)

11:45

Mihailo Vukosavljević, Sertifikovani računovođa i Vladislav Karadžić, Državni revizor, ISRCG

Nova forma Izvještaja menadžmenta – usklađena sa novom formom finansijskih iskaza, sa posebnim osvrtom na rizike izazvane pandemijom COVID 19

12:30

Igor Pavićević, Ovlašćeni revizor, ISRCG

Radnje u klasi 9 u okviru sastavljanja finansijskih iskaza za 2020. godinu

Seminar se vrednuje sa 12 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)

Kotizacija:

100 EUR – za članove ISRCG, kandidate za
profesionalna zvanja i pretplatnike na časopis
„Računovodstvo i revizija“ i za članove UPCG
140 EUR – za ostale zainteresovane

Poslovni računi:

510-34282-14 (CKB)
565-160-92 (Lovćen banka)


Prijavljivanje će se vršiti putem e-maila: [email protected] najkasnije do 27.01.2021.godine, do 16:00h

Registracija:

Informacije:
(+382) 20/ 227-402
mob. 069/160-972 (od 08-16h radnim danima)
e-mail: [email protected]
facebook: www.facebook.com/ISRCG