Utorak, 18.05.2021. godine

Stručni seminar/webinar preko ZOOM platforme

AGENDA

10:00

Prof. dr Dejan Popović, Redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, u penziji

11:30

Tatjana Vujisić, Načelnik odsjeka za carinske postupke, Uprava prihoda i carina Crne Gore

12:30

Rajko Pejović, Šef carinskog terminala Podgorica, Marija Raičević, Pomoćnik šefa carinskog terminala Podgorica, Uprava prihoda i carina Crne Gore

Napomena: Spisak tema i predavača nije konačan

Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)

Kotizacija:

50 EUR – za članove ISRCG, kandidate za
profesionalna zvanja i pretplatnike na časopis
„Računovodstvo i revizija“ i za članove UPCG
70 EUR – za ostale zainteresovane

Poslovni računi:

510-34282-14 (CKB)
565-160-92 (Lovćen banka)

Prijavljivanje će se vršiti putem e-maila:
[email protected]
najkasnije do 17.05.2021.godine, do 16:00h

Registracija:

Informacije:
(+382) 20/ 227-402
mob. 069/285-554
(od 08-16h radnim danima)
e-mail: [email protected]
facebook: www.facebook.com/ISRCG