Predavači: 

 • mr Snežana Mugoša, Direktorica Direktorata za lokalnu samoupravu i javna preduzeća, Ministarstvo finansija Crne Gore
  Planiranje budžeta lokalnih samouprava za 2019. godinu

 • Elena Remiković, Viši unutrašnji revizor, Glavni grad Podgorica
  Metodologija obavljanja unutrašnje revizije u javnom sektoru po novom Priručniku, kroz praktični primjer
 • Stoja Roćenović, Načelnica Odjeljenja za harmonizaciju interne revizije i član Savjeta za reviziju, Ministarstvo finansija Crne Gore
  Nina Blečić, Načelnica u Direktoratu za harmonizaciju, Ministarstvo finansija Crne Gore
  U susret izazovima novog Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru

Pitanja možete dostaviti u pismenoj formi do 14h, 28.05.2018. god. na e- mail: suzana.djoric@isrcg.org


Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije).


Kotizacija:

40 EUR – za članove ISRCG, pretplatnike na časopis i kandidate za  profesionalna zvanja
50 EUR – za ostale zainteresovane


Poslovni računi:                                                 
510-34282-14 (CKB)
550-7391-26 (Podgorička banka)
565-160-92 (Lovćen banka)


Podgorica, utorak, 29. 05. 2018. godine u 10h

Sala za edukaciju ISRCG

adresa: ul.dr Vukašina Markovića 114

PREUZMI POZIV