HOTEL „RAMADA” – SALA „MEDUN”

Podgorica, četvrtak, 30.06.2016. godine, početak u 10h

(prijava učesnika počinje u 9h)


 

Predavači: 

10h-  Daliborka Pejović, Državni sekretar, Ministarstvo održivog razvoja i turizma 

  • Projekti vezani za zaštitu životne sredine koji se finansiraju iz kapitalnog Budžeta Crne Gore i EU fondova 

11h-  mr Snežana Mugoša, Načelnik odeljenja za lokalnu samoupravu i javna preduzeća, Ministarstvo finansija Crne Gore 

  • Planiranje budžeta jedinica lokalne samouprave, javnih preduzeća i ostalih javnih institucija za 2017. godinu 

12h-  Miloš Ljumović, Načelnik odjeljenja za unutrašnju reviziju, Ministarstvo održivog razvoja i turizma   

    Maja Remiković, Viši unutrašnji revizor                                    

  • Proces obavljanja unutrašnje revizije u javnom sektoru sa praktičnim primjerom- „Revizija sistema plaćanja računa“

 

13h-  Milena Milović, Samostalni savjetnik I u Direktoratu za Budžet, Ministarstvo finansija Crne Gore 

  • Planiranje budžeta za 2017 godinu, za potrošačke jedinice koje se finansiraju iz Budžeta Crne Gore

Pitanja možete dostaviti u pismenoj formi do 14h, 28.06.2016 god. na e- mail: dijana.boskovic@isrcg.org

Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije).


Kotizacija:
35 eura – za članove ISRCG, pretplatnike na časopis i kandidate za profesionalna zvanja
50 eura – za ostale zainteresovane


Poslovni računi:                                                
510-34282-14 (CKB)

550-7391-26 (Podgorička banka)

565-160-92 (Lovćen banka)