STRUČNI SEMINAR ZA OVLAŠĆENE REVIZORE WEBINAR (preko platforme „ZOOM“)

10:00

Revizija – faze i postupci

➢ Zakonska regulativa
➢ Pojmovi iz faza revizije
➢ Šta je revizija
➢ Faze revizije i objašnjenja u skladu sa MSR i Metodologijom
➢ Dokumentovanje – u kratkim crtama
➢ Procjena rizika
➢ Materijalnost
➢ Izvođenje revizije
➢ Izvještavanje u osnovnim elementima (bez dubljeg ulaženja u standarde grupe 700)
➢ Kontrola kvaliteta MSKK (novi MSUK) – osnovni elementi

11:30

Analitički postupci – napredna revizorska tehnika

➢ Analitički postupci i pojedinačne veze između svih povezanih MSR
➢ Pojedinačna objašnjenja za svaki (ili po svakom MSR) u vezi zahtjeva i izvođenja
analitičkih postupaka
➢ Primjeri jednostavnijih analitičkih postupaka
➢ 4 koraka u definisanju i sačinjavanju analitičkih postupaka

12:30

Dokumentovanje i dokumentacija MSR 230 i MSR 500

➢ Veza sa MSKK 1 i MSR 220
➢ Dokumentovanje postupaka revizije i izvođenje zaključaka
➢ Potreba i vrste revizorskih dokaza

Predavač: Miroslav Antović, Ovlašćeni revizor, revizorsko društvo DFK International – Rukovodilac sektora za kontrolu kvaliteta, kontinuiranu edukaciju i unapređenje procesa revizije