Četvrtak, 10.12.2020. godine i petak, 11.12.2020. godine

Stručni seminar / webinar za ovlašćene revizore

U saradnji sa Savezom računovođa i revizora Republike Srpske

Četvrtak, 10.12.

10:00

Prof. dr Jelena Poljašević,
Ekonomski fakultet Banja Luka

MSFI 16 – Lizing, Revizorski pristup

12:00

Prof. dr Dragan Kulina, Ekonomski fakultet Pale

MSFI 9 – Finansijski instrumenti, Revizorski pristup

Petak, 11.12.

12:00

Mirko Ilić, BDO Banja Luka, Partner u reviziji

MSFI 15 – Prihodi od ugovora sa kupcima, Revizorski pristup

Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)

Kotizacija:
150 EUR – za članove ISRCG, kandidate za
profesionalna zvanja i pretplatnike na časopis
„Računovodstvo i revizija“ i za članove UPCG
170 EUR – za ostale zainteresovane

Poslovni računi:
510-34282-14 (CKB)
550-7391-26 (Podgorička banka)
565-160-92 (Lovćen banka)

Rok za registraciju najkasnije do 04.12.2020.godine do 16:00h

Registracija:

Informacije:
(+382) 20/ 227-402
mob. 069/160-972 (od 08-16h radnim danima)
e-mail: [email protected]
facebook: www.facebook.com/ISRCG