Seminar će biti održan 24.11.2015. godine (utorak), sa početkom u 10:00h

„Mall of Montenegro” (tržni centar Gintaš), drugi sprat,

sala „Milenijum”, Podgorica (registracija ucesnika pocinje u 09:00h)

Dnevni red:

10:00-11:00

Mara Bogavac, Uprava za javne nabavke

Monitoring u javnim nabavkama, iskustva Crne Gore

11:00-12:00

Sonja Smolovic, sertifikovani racunovoda

Pripremne radnje za sastavljanje finansijskih izvještaja

12:00-12:30

Aleksandra Radojevic, ACCA, BDO Podgorica

IFRS 15 – Prihodi iz ugovora sa kupcima (prakticna primjena)

12:30-12:45

PAUZA

12:45-14:00

Milan Ivanovic, Samostalni savjetnik I, Poreska uprava Crne Gore

Oporezivanje pojedinih oblika licnih primanja sa osvrtom na najavljeno smanjenje stope kriznog poreza

14:00-15:00

Prof. dr Branko Ž. Ljutic, ovlašceni revizor

Generalna primjena IFAC-ovog kodeksa profesionalne etike u javnoj praksi i biznisu: U funkciji unapredenja kvaliteta

15:00-16:00

Gordana Pejovic, Poreski inspektor I, Poreska uprava Crne Gore

Poreski aspekt dobiti i predzakljucnih knjiženja

Predviden interaktivan odnos sa ucesnicima. Pitanja možete poslati na mail [email protected] do ponedeljka 23.11. do 12:00h.

Seminar se vrednuje se 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)


Kotizacija:

50 eura – za clanove ISRCG, pretplatnike na casopis, kandidate za profesionalna zvanja i clanove Udruženja unutrašnjih revizora.

70 eura – za ostale zainteresovane

Poslovni racuni:
510-34282-14 (CKB)
550-7391-26 (Podgoricka banka)
565-160-92 (Lovcen banka)