• Upravni Odbor

  • Doc dr Vinko Nikić, sertifikovani računovođa (Podružnica Kotor)
  • Predrag Raičković, sertifikovani računovođa (Podružnica Podgorica)
  • Vesna Radunović, sertifikovani računovođa (Podružnica Podgorica)
  • Dražen Raičković, sertifikovani računovođa (Podružnica Podgorica)
  • Dr Valentina Ivanović, predstavnik CBCG
  • Prof. dr Mijat Jocović, predstavnik Ekonomskog fakulteta UCG
  • Svetomir Aković, sertifikovani računovodja (Podružnica Berane)
  • Mladen Ognjenović, sertifikovani računovođa (Podružnica Nikšić)
  • Anita Radulović, ovlašćeni računovođa (Podružnica Bar)
 • Nadzorni odbor:

  • Prvoslava Klepo, sertifikovani računovođa (Podružnica Podgorica)
  • Brankica Mosurović, sertifikovani računovođa (Podružnica Berane)
  • Nada Janičić, ovlašćeni računovođa (Podružnica Nikšić)
  • Slobodan Nikolić, ovlašćeni računovođa (Podružnica Kotor)
  • Marnela Marković, sertifikovani računovođa (Podružnica Budva)
 • Skupština:

  • Doc. dr Radovan Samardžić, sertifkovani računovođa (Podružnica Kotor)
  • Ilinka Vuković, sertifikovani računovođa (Podružnica Podgorica)
 • Spisak opunomoćenih predstavnika Skupštine ISRCG:

  R. br. Ime i prezime Profesionalno zvanje
  1 Aleksandra Radojević Sertifikovani računovođa 
  2 Anđela Raičković Sertifikovani računovođa 
  3 Anđelija Živković Knjigovođa 
  4 Anita Radulović Ovlašćeni računovođa 
  5 Borislav Ivanković Sertifikovani računovođa 
  6 Dejan Savić  Sertifikovani računovođa 
  7 Dobrana Perović Sertifikovani računovođa 
  8 Dragana Ćorić  Sertifikovani računovođa 
  9 Dragana Stanović Ovlašćeni računovođa 
  10 Dragana Zarubica  Sertifikovani računovođa 
  11 Dražen Raičković Ovlašćeni računovođa 
  12 Enesa Bekteši  Sertifikovani računovođa 
  13 Goran Strahinja  Sertifikovani računovođa 
  14 Ibro Šabović Sertifikovani računovođa 
  15 Ilinka Vuković  Sertifikovani računovođa 
  16 Jelena Božović  Ovlašćeni računovođa 
  17 Jelena Samardžić Ovlašćeni računovođa 
  18 Katarina Mrdović Žarković  Ovlašćeni računovođa 
  19 Kristina Perović  Ovlašćeni računovođa 
  20 Ljerka Momčilović Sertifikovani računovođa 
  21 Maja Krstić Sertifikovani računovođa 
  22 Marina Miljanić Ovlašćeni računovođa 
  23 Marnela Marković Sertifikovani računovođa 
  24 Milan Rakočević Sertifikovani računovođa 
  25 Milena Ostojić Sertifikovani računovođa 
  26 Milutin Kusovac  Sertifikovani računovođa 
  27 Mladen Ognjenović Sertifikovani računovođa 
  28 Mladenka Bovan  Sertifikovani računovođa 
  29 Nevenka Todorović Radulović Sertifikovani računovođa 
  30 Nikola Ribar  Sertifikovani računovođa 
  31 Nikola Strugar  Ovlašćeni računovođa 
  32 Predrag Raičković Sertifikovani računovođa 
  33 Prvoslava Klepo Sertifikovani računovođa 
  34 Radovan Samardžić Sertifikovani računovođa 
  35 Ranka Stojanović Ovlašćeni računovođa 
  36 Svetomir Aković  Sertifikovani računovođa 
  37 Vesna Radunović Sertifikovani računovođa 
  38 Vinko Nikić Sertifikovani računovođa 
  39 Vladimir Čarapić Sertifikovani računovođa 
  40 Zoran Ivanović Ovlašćeni računovođa 
  41 Zoran Vukićević Ovlašćeni računovođa 

 • Komisija za obrazovanje, edukaciju i organizaciju ispita:

  1. Anastasija Boljević, sertifikovani računovođa (Podružnica Podgorica)
  2. Enesa Bekteši, Sertifikovani računovođa (Podružnica Podgorica)
  3. Doc. dr Radovan Samardžić, Sertifikovani računovođa(Podružnica Kotor)
  4. Doc. dr Tanja Laković, predstavnik Ekonomskog fakulteta
  5. Marija Janjušević, Ovlašćeni računovođa (Podružnica Nikšić)

 • Uprava


  Generalni sekretar
  mr Anastasija Boljević, Ovlašćeni revizor, FCCA
  e-mail: [email protected]
  kontakt tel: +382-69-112 – 995

  Sektor za obrazovanje i edukaciju
  Vladislav Karadžić, dipl. oec
  e-mail: [email protected]
  kontakt tel: +382-67-025 – 879

  Računovodstvo i konsalting (MRS/MSFI i Poreski sistem)
  mr Anastasija Boljević, ovlašćeni revizor, FCCA
  e-mail: [email protected]
  kontakt tel: +382-69 – 112 – 995

  Administracija
  Ana Šofranac, administrativni sekretar za članstvo i pretplatnike
  kontakt tel: +382-69-285-554
  e-mail: [email protected]
  Ana Raičković, administrativni referent
  kontakt tel: +382-69- 090-631
  e-mail: [email protected]

  Izdavačka djelatnost ISRCG
  Mihailo Vukosavljević, Ovlašćeni revizor, direktor DOO “Računovođa”
  kontakt tel: +382 -69-160-972
  e-mail: [email protected]
  Kontakt telefon/fax: +382 – 20-227-402 svakog radnog dana od 08-16h

  Prvoslava Klepo, Sertifikovani računovođa, Menadžer za standarde i izdavačku djelatnost
  Kontakt tel: +382-69-292-888
  e-mail: [email protected]

 • Podružnice:

  Podružnica Podgorica (obuhvata opštine Podgorica, Danilovgrad i Cetinje)
  – Predsjednica: mr Nevenka Todorović, ovlašćeni revizor
  – Potpredsjednica: Milena Ostojić, sertifikovani računovođa
  Kontakti – mail: [email protected]
  mob : +382 (63) 299 – 609

  Podružnica Nikšić (obuhvata opštine Nikšić,Šavnik, Plužine,Žabljak, Pljevlja)
  – Predsjednik: Mladen Ognjenović, ovlašćeni revizor
  – Potpredsjednica: Nada Janičić, ovlašćeni računovođa
  Kontakti e- mail: [email protected]
  mob: +382 (67) 348 -111

  Podružnica Kotor (obuhvata opštine Tivat,Kotor i H.Novi)
  – Predsjednik: Doc. dr Radovan Samardžić, ovlašćeni revizor
  – Potpredsjednik: Slobodan Nikolić, ovlašćeni računovođa
  Kontakt e- mail: [email protected]
  mob: +382 (69) 044 -461

  Podružnica Bar (obuhvata opštine Ulcinj, Bar i Budva)
  – Predsjednica: Anita Radulović, ovlašćeni računovođa
  – Potpredsjednica: Marina Miljanić, ovlašćeni računovođa
  Kontakti e- mail: [email protected]
  mob: +382 (69) 160 -973

  Podružnica Berane (opštine Bijelo Polje, Mojkovac, Kolašin, Berane, Plav, Rožaje i Andrijevica)
  – Predsjednik: Svetislav Milikić, ovlašćeni računovođa
  – Potpredsjednik: Svetomir Aković, ovlašćeni revizor
  – Potpredsjednik: Ljutvo Bibić, ovlašćeni računovođa
  Kontakti e- mail: [email protected]
  mob: +382 (69) 390-330


Završena je prijava za Junski ispitni rok, I termin - 19.06.2022.