Danas je u Poreskoj upravi održan sastanak službenika Poreske uprave sa predstavnicima Instituta sertifikovanih računovođa i Instituta računovođa i revizora Crne Gore.

Imajući u vidu opseg tema koje su definisane kao predmet današnjeg sastanka, istom su ispred Poreske uprave prisustvovali službenici Sektora za usluge i registraciju: Veljko Blagojević, Ivan Komatina, Dragan Filipović, Srđan Pavlović, Zdravko Gutović i Gordana Stajčić, Sektora za tumačenje poreskih propisa i inspekcijski nadzor – Sreten Grebović, Sektora za obradu poreskih prijava i poreskih uprava – Svetlana Vukićević i Halima Ademović i Sektora za informacione tehnologije u oblasti poreskog sistema – Anđelko Jovanović, dok su Institute predstavljali: Rade Šćekić (direktor Instituta računovođa i revizora Crne Gore), te ovlašćeni revizori Ibro Šabović, Ljerka Momčilović i Vesna Radulović, te sertifikovane računovođe Slađana Raičković i Golubović Milena (Institut sertifikovanih računovođa i revizora Crne Gore).

Opširnije na:

http://www.poreskauprava.gov.me/vijesti/165878/ODRzAN-RADNI-SASTANAK-SA-PREDSTAVNICIMA-INSTITUTA-SERTIFIKOVANIH-RAcUNOVOdA-CRNE-GORE.html