Ako želite li da steknete specifično znanje u profesiji:

Upišite specijalističku obuku za Forenzičke računovođe.

Predavači:

 • Američki forenzičari
 • Sudski vještaci
 • Specijalno državno tužilaštvo
 • Revizori
 • Uprava policije - Sektor za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma
 • Forenzičke računovođe

Trajanje obuke je godinu dana

7 tematskih seminara

 • Forenzika poreza
 • Stečaja
 • Protivpravnog prisvajanja sredstava
 • Sprječavanja pranja novca
 • Metodologije vođenja istraga
 • Modeli otkrivanja krivičnih radnji i sastavljanje forenzičkog izvještaja

Polaganje 5 ispita

Uvod u forenzičko računovodstvo, sprječavanje pranja novca,
tipologija i faze (Ispit sastavlja: Uprava policije – Sektor za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma i ISRCG)

Pravni i institucionalni okvir borbe protiv korupcije (Ispit sastavlja: Specijalno državno tužilaštvo i ISRCG)
Interne kontrole i metodologija procjene rizika kriminalnih radnji (Ispit sastavlja: Prof. dr Aleksandar Petković i ISRCG)
Forenzika stečaja (Ispit sastavlja: Prof. dr Aleksandar Petković i ISRCG)
Forenzika poreza i off shore poslovanja (Ispit sastavlja: Prof. dr Aleksandar Petković i ISRCG)

Plaćanje se vrši sukcesivno, nakon svakog seminara

 • 100 € po seminaru za članove ISRCG
 • 120 € po seminaru za ostale

Članovi ISRCG ne plaćaju naknadu za polaganje ispita, a ostali plaćaju 20€ po ispitu, izrada i odbrana specijalističkog rada je 100€ po osobi.

Vještine koje dobijate:

 • Svi polaznici će biti praktično obučeni za uspješnu primjenu metodologija borbe protiv korupcije, pranja novca i finansiranja terorizma
 • Svi polaznici će jasno znati svoju ulogu i odgovornost u otkrivanju kriminalnih radnji, u zavisnosti od svog profesionalnog opredjeljenja;
 • Svi polaznici će biti praktično osposobljeni da kreiraju alate internih kontrola, procjene rizika, učestvovanja u tehnici brain storming- a uz analizu mjerljivosti primjenljivih aktivnih i pasivnih internih kontrola;
 • Svi polaznici će biti praktično osposobljeni za sofisticiranu analizu finansijskih izvještaja i metodologija kognitivnog i neurolingvističkog intervjua uz razumijevanje reakcija saslušavanih lica;
 • Svi polaznici će ovladati praktičnim vještinama korišćenja asocijativne, temporalne, inferencione i drugih oblika analiza sa ciljem povezivanja činjenica;
 • Svi polaznici će ovladati vještinama otkrivanja protivpravnog prisvajanja i “skidanja” gotovog novca, stvaranja lažnih obaveza, ali i brojnih tehnika koruptivnog djelovanja u oblasti javnih nabavki, sukoba interesa, poslovnim ucjenama;
 • Svi polaznici će biti praktično obučeni da prepoznaju i otkriju tehnike sačinjavanja lažnih finansijskih izvještaja i da se upoznaju sa modalitetima “kreativnog računovodstva”, ali i sa načinima pranja novca stečenog od kriminalnih aktivnosti uz upotrebu off- shore kompanija i shell- banaka.
 • Svi polaznici će biti praktično obučeni da prepoznaju sve modalitete poreskih i stečajnih malverzacija.

Sadržaj / ciljevi:

 • Uvodna razmatranja o finansijskoj forenzici;
 • Kontrolno okruženje i metodologija procjene rizika kriminalne radnje;
 • Otkrivanje kriminalnih radnji, metodologija saslušanja i psihološki profil počinioca;
 • Istražni postupci (principi i tehnike umrežavanja dokumentacije) i oblici i tehnike protivpravnog prisvajanja sredstava sa registrom rizika;
 • Faze i postupci pranja novca i finansiranja terorizma sa registrom rizika i tehnike sastavljanja lažnih finansijskih izvještaja;
 • Forenzika poreza i forenzika stečaja;
 • Primjena matematičkih modela u forenzici i sastavljanje forenzičkih izvještaja
Čitko popunjenu i skeniranu prijavu potrebno je dostaviti na e-mail: [email protected]

Više Informacija

+382 (0)20 227 402;
+382 69 285 554;