Ako želite li da steknete specifično znanje u profesiji:

Upišite specijalističku obuku za Forenzičke računovođe.

Predavači:

Trajanje obuke je godinu dana

7 tematskih seminara

Polaganje 5 ispita

Uvod u forenzičko računovodstvo, sprječavanje pranja novca,
tipologija i faze (Ispit sastavlja: Uprava policije – Sektor za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma i ISRCG)

Pravni i institucionalni okvir borbe protiv korupcije (Ispit sastavlja: Specijalno državno tužilaštvo i ISRCG)
Interne kontrole i metodologija procjene rizika kriminalnih radnji (Ispit sastavlja: Prof. dr Aleksandar Petković i ISRCG)
Forenzika stečaja (Ispit sastavlja: Prof. dr Aleksandar Petković i ISRCG)
Forenzika poreza i off shore poslovanja (Ispit sastavlja: Prof. dr Aleksandar Petković i ISRCG)

Plaćanje se vrši sukcesivno, nakon svakog seminara

Članovi ISRCG ne plaćaju naknadu za polaganje ispita, a ostali plaćaju 20€ po ispitu, izrada i odbrana specijalističkog rada je 100€ po osobi.

Vještine koje dobijate:

Sadržaj / ciljevi:

Čitko popunjenu i skeniranu prijavu potrebno je dostaviti na e-mail: [email protected]

Više Informacija

+382 (0)20 227 402;
+382 69 285 554;