New York, 14. maj 2014. godine
IASSB PREDLAŽE UNAPREĐIVANJE REVIZORSKIH STANDARDA KOJI SE TIČU OBJELODANJIVANJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
Međunarodni odbor za standarde revizije i uvjeravanja (IAASB) danas je na javnu raspravu dao predložene izmjene Međunarodnih revizorskih standarda (ISAs) kojim treba da se razjasne očekivanja revizora kada je u pitanju objelodavljivanje finansijskih izvještaja. Predlozi uključuju nove smjernice o pitanjima relevantnim za objelodanjjivanje – od toga kada revizori planiraju da urade reviziju i procjenu rizika od materijalno značajnih grešaka, do toga kada revizori izvrše evaluaciju značajnih grešaka i formiraju mišljenje o finansijskim izvještajima.
“Objelodanjivanje finansijskih izvještaja je uvijek bil integralni dio revizije finansijskih izvještaja u skladu sa ISA standardima. Međutim, u toku poslednje dekade, zahtjevi i praksa objelodanjivanja finansijskih izvještaja su evoluirali, i objelodanjivanje danas obezbjeđuje više korisnih informacija za donošenje odluka koje se sve češće narativne i subjektivne prirode” istakao je predsjednik odbora IAAS-a prof. Arnold Schilder. “Ovo dovodi do izazova iz ugla gledanja revizora, i ovi predlozi unapređuju određene oblasti u ISAs-u sa ciljem da podrže pravilnu primjenu zahtijevanih standarda”.

PREUZMITE CIJELI DOKUMENT