Uporedni uslovi za sticanje specijalističke licence «Interni revizor» sa IIA Crne Gore

za sektor privrede

Prema CORS-u (članovi 1.43-1.45) naši kandidati za specijalizaciju interne revizije, moraju imati ispunjene sledeće uslove :

  1. 1) Da su osobe koje su prethodno stekle računovodstveni sertifikat Ovlašćenog ili Sertifikovanog računovođe , a tokom edukacije po IES, su položile ispite za internu i eksternu reviziju;
  1. 2) Da su osobe koje imaju u svom računovodstvenom zvanju (sertifikatu) najmanje 3 godine radnog iskustva (uz  prethodnu provjeru !) ;
  1. 3) Da su osobe koje imaju ostvarenu kontinuiranu edukaciju (CPD) od 120 poena za prethodne 3 godine, odnosno godišnje 40 poena

Naša praksa je pokazala da internom revizijom ne može da se bavi bilo ko, a da prethodno nema izuzetno računovodstveno ili revizorsko znanje, jer se u suprotnom ugrožava kvalitet.

U našem Zakonu o računovodstvu i reviziji, do sada, nema definisano ko se može baviti internom revizijom.

Da bi ste bolje razumijeli naše napore za unapređenje računovodstvene profesije i način sticanja zvanja «Interni revizor»  za privredni sektor, dajemo uporedni prikaz koji najbolje odslikava kroz šta treba da prođe kandidat za internog revizora kod IIACG i kod ISRCG :

 

Rb

Uslovi kod IIA Crne Gore

Rb

Uslovi kod ISRCG

1

Iskustvo od 2 godine u računovodstvenim

1

Iskustvo od 3 godine u računovodstvenim
poslovima poslovima (prema zahtjevu IES)

2

Profesionalni računovodstveni sertifikat u

2

Ispiti

minimalnom rangu “Ovlašćeni računovođa”

( uz ostvarenje uslova br 1 )

(podrazumijeva uslov br 1 i položenih 9 ispita)

a

Međunarodni okvir profesionalne prakse

a

Pripremanje finansijskih izvještaja

b

Revizija

b

Finansijske informacije za menadžment

c

Privredno i poresko pravo

c

Upravljanje kadrovima

d

Finansijsko upravljanje

d

Informacioni sistemi

e

Uvod u reviziju informacionih sistema

e

Korporativno i poslovno pravo

f

Finansijsko izvještavanje (modul privreda)

f

Poreski sistem Crne Gore

g

Upravljačko računovodstvo (modul privreda)

g

Finansijski menadžment i kontrola

h

Interna revizija u privredi  (modul privreda)

h

Finansijsko izvještavanje

i

Revizija i interna kontrola

ili 

3

3

Profesionalni računovodstveni sertifikat u
većem rangu “Sertifikovani računovođa”
(podrazumijeva ispunjene uslove br 1 i 2 kao i
položenih dodatnih 5 ispita)

j

Usluge revizije i uvjeravanja

k

Menadžment performansi

l

Strateško poslovno planiranje i razvoj

lj

Složeno korporativno izvještavanje

m

Strateski finansijski menadzment

4

4

Organizacija 5 stručnih jednodnevnih seminara
sa renomiranom IIA literaturom iz oblasti :

a

Forenzička revizija i forenzičko računovodstvo

b

Standardi interne revizije

c

Interna revizija IT okruženja

d

Interna revizija IT sa praktičnim GTAG-ovima

e

Izrada izvještaja interne revizije
I standard ISO 9001

5

5

Izrada i odbrana specijalističkog rada

6

Izdavanje sertifikata i licence Interni revizor

6

Izdavanje licence Interni revizor


Završena je prijava za Junski ispitni rok, I termin - 19.06.2022.