• Generalni sekretar

– Igor Pavićević, sertifikovani računovođa

e-mail: igor.pavicevic@isrcg.org

  • Sektor za obrazovanje i edukaciju

– Igor Pavićević, sertifikovani računovođa, menadžer za obrazovanje i edukaciju

kontakt tel: +382-69-090-636

– Prvoslava Klepo, sertifikovani računovođa, pomoćnik menadžera za obrazovanje i edukaciju

kontakt tel: +382-69-090-631

e-mail: prvoslava.klepo@isrcg.org

  • Računovodstvo i konsalting (MRS/MSFI i Poreski sistem)  

– Milena Golubović, šef računovodstva, sertifikovani računovođa

kontakt tel: +382-69 – 565 – 185

e-mail:  golubovic.milena@isrcg.org

-Mihailo Vukosavljević, stručni saradnik u računovodstvu

kontakt tel: +382-69 – 160 – 972

e-mail:  mihailo.vukosavljevic@isrcg.org

  • Administracija

-Ana Šofranac, administrativni sekretar za članstvo i pretplatnike

kontakt tel: +382-69-285-554

e-mail: ana.sofranac@isrcg.org 

– Bojana Vujadinović, administrativni referent

kontakt tel: +382-69- 319 – 788

e-mail: isrcg@isrcg.org 

  • Izdavačka delatnost ISRCG 

– Prvoslava Klepo, dipl.oec, direktorica DOO „Računovođa“

kontakt tel: +382 -69-090-631

e-mail:  prvoslava.klepo@isrcg.org

– Vladislav Karadžić, dipl.oec, stručni saradnik DOO „Računovođa“

kontakt tel: +382 -69-345-406

e-mail:  vladislav.karadzic@isrcg.org

Kontakt telefon/fax: +382 – 20-227-402 svakog radnog dana od 08-16h 

Podružnice : 

Podružnica Podgorica  (obuhvata opštine Podgorica, Danilovgrad i Cetinje)

– Predsjednik Igor Pavićević, sertifikovani računovođa

– Potpredsjednica mr Nevenka Todorović, ovlašćeni revizor

Kontakti – mail : podruznicapodgorica@isrcg.org

mob : +382 (69) 090 – 636

Podružnica Nikšić  (obuhvata opštine Nikšić,Šavnik, Plužine,Žabljak, Pljevlja)

– Predsjednica  Mileva Kulušić, ovlašćeni revizor

– Potpredsjednica Nada Guzina, ovlašćeni revizor

Kontakti  e- mail: podruznicaniksic@isrcg.org

mob: +382 (69) 160 -974

Podružnica Kotor (obuhvata opštine Tivat,Kotor i H.Novi)

– Predsjednik  mr Radovan Samardžić, sertifikovani računovođa

– Potpredsjednik dr Vinko Nikić, sertifikovani računovođa

Kontakt e- mail: podruznicakotor@isrcg.org

mob: +382 (69) 160 -971

Podružnica Bar (obuhvata opštine Ulcinj, Bar i Budva)

– Predsjednica  Nedeljka Orlandić, ovlašćeni računovođa

– Potpredsjednica Anita Radulović, ovlašćeni računovođa

-Potpredsjednica Ruža Vojinović, sertifikovani računovođa

– Potpredsjednik Ragip Šaptafi, računovođa

Kontakti e- mail: podruznicabar@isrcg.org

mob: +382 (69) 160 -973

Podružnica Berane (opštine B.Polje,Mojkovac, Kolašin, Berane, Plav,Rožaje i Andrijevica)

– Predsjednik  Svetomir Aković, sertifikovani računovođa

– Potpredsjednik Svetislav Milikić, ovlašćeni računovođa

– Potpredsjednik Dr Ruždija Kalač, ovlašćeni računovođa

Kontakti e- mail: podruznicaberane@isrcg.org

mob: +382 (69) 390-330