Generalni sekretar

mr Anastasija Boljević, Ovlašćeni revizor, FCCA
e-mail: [email protected]
kontakt tel: +382-69-112 – 995

Sektor za obrazovanje i edukaciju

Vladislav Karadžić, dipl. oec
e-mail: [email protected]
kontakt tel: +382-67-025 – 879

Računovodstvo i konsalting (MRS/MSFI i Poreski sistem)

mr Anastasija Boljević, ovlašćeni revizor, FCCA
e-mail: [email protected]
kontakt tel: +382-69 – 112 – 995

Administracija

Ana Šofranac, administrativni sekretar za članstvo i pretplatnike
kontakt tel: +382-69-285-554
e-mail: [email protected]

Ana Raičković, administrativni referent
kontakt tel: +382-69- 090-631
e-mail: [email protected]

Izdavačka djelatnost ISRCG

Mihailo Vukosavljević, Ovlašćeni revizor, direktor DOO “Računovođa”
kontakt tel: +382 -69-160-972
e-mail: [email protected]
Kontakt telefon/fax: +382 – 20-227-402 svakog radnog dana od 08-16h

Prvoslava Klepo, Sertifikovani računovođa, Menadžer za standarde i izdavačku djelatnost
Kontakt tel: +382-69-292-888
e-mail: [email protected]

PODRUŽNICE

Podružnica Podgorica (obuhvata opštine Podgorica, Danilovgrad i Cetinje)

– Predsjednica: mr Nevenka Todorović, ovlašćeni revizor
– Potpredsjednica: Milena Ostojić, sertifikovani računovođa
Kontakti – mail: [email protected]
mob : +382 (63) 299 – 609

Podružnica Nikšić (obuhvata opštine Nikšić,Šavnik, Plužine,Žabljak, Pljevlja)

– Predsjednik: Mladen Ognjenović, ovlašćeni revizor
– Potpredsjednica: Nada Janičić, ovlašćeni računovođa
Kontakti e- mail: [email protected]
mob: +382 (67) 348 -111

Podružnica Kotor (obuhvata opštine Tivat,Kotor i H.Novi)

– Predsjednik: Doc. dr Radovan Samardžić, ovlašćeni revizor
– Potpredsjednik: Slobodan Nikolić, ovlašćeni računovođa
Kontakt e- mail: [email protected]
mob: +382 (69) 044 -461

Podružnica Bar (obuhvata opštine Ulcinj, Bar i Budva)

– Predsjednica: Anita Radulović, ovlašćeni računovođa
– Potpredsjednica: Marina Miljanić, ovlašćeni računovođa
Kontakti e- mail: [email protected]
mob: +382 (69) 160 -973

Podružnica Berane (opštine Bijelo Polje, Mojkovac, Kolašin, Berane, Plav, Rožaje i
Andrijevica)

– Predsjednik: Svetislav Milikić, ovlašćeni računovođa
– Potpredsjednik: Svetomir Aković, ovlašćeni revizor
– Potpredsjednik: Ljutvo Bibić, ovlašćeni računovođa
Kontakti e- mail: [email protected]
mob: +382 (69) 390-330


Završena je prijava za Junski ispitni rok, I termin - 19.06.2022.