Poštovani,

Obavještavamo vas da je Ministarstvo finansija objavilo Uputstvo o bližem načinu utvrđivanja transfernih cijena transakcija.

Ovim uputstvom propisuje se bliži način utvrđivanja transfernih cijena transakcija i sadržaj dokumentacije kojom se utvrđuje ta cijena.

U skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica, obveznik je dužan da dokumenataciju o transfernim cijenama dostavi do 30. juna tekuće za prethodnu godinu, do 2027. godine.

Možete preuzeti Uputstvo i odredbe Zakona o porezu na dobit pravnih lica koje definišu ko su obveznici primjene istog.

Za sva pitanja o primjeni Uputstva, možete kontaktirati stručne službe ISRCG.

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>