Seminar će biti održan u nedelju 28.01.2018. godine, sa početkom u 10h Sala za edukaciju, ISRCG,

adresa: ul. dr Vukašina Markovića 114, Podgorica

Predavač:

Prof. dr Aleksandar Petković

Tema: Interne kontrole i procjene rizika u funkciji sprječavanja kriminalnih radnji

Sadržina tematskih jedinica:

• Ko čini kriminalne radnje u finansijskim izvještajima?
• Zašto pojedinci čine kriminalne radnje (motivacioni faktori);
• Modeliranje, oblikovanje i primjena sistema internih kontrola namijenjenih sprječavanjQu pojava nezakonitih finansijskih transakcija;
• Metodologija procjene rizika od kriminalnih radnji.


Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)


Zainteresovani se mogu prijaviti na e- mail[email protected]  najkasnije do petka 26. januara 2018. godine (do 15:00h). Broj mjesta je ograničen, pa će se rezervacija mjesta vršiti po redosledu pristiglih prijava.

Polaznicima je obezbijeđen seminarski materijal i posluženje na pauzi.


Kotizacija:

100 eura – za članove ISRCG, pretplatnike na časopis, kandidate za profesionalna zvanja i prijavljene za specijalizaciju

120 eura – za ostale zainteresovane


Poslovni računi:  

510-34282-14 (CKB)

550-7391-26 (Podgorička banka)

565-160-92 (Lovćen banka)

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>